Kursstart 1 mars 2024


Målarkurs med egen ateljéplats på Södermalm

Ateljékurs 3 månader.

Kursen är pausad tillsvidare.
Efter betalningen hör vi av oss med information om kursstart.

Dela kursen med dina vänner!
Kursupplägg

Individuell handledning, föreläsningar och bild-genomgångar.

Handledare

Peter Sköld

En kurs för

Nybörjare och professionella,
i alla tekniker.

Plats

Ateljén ligger på Södermalm, Stockholm.

Kurslängd

3 månader,
14 träffar/
genomgångar.

Pris

12 950 kr
Begränsat antal platser.Läs mer
 

Målarkurs med egen ateljéplats på Södermalm


En målarkurs för dig som vill bygga på dina kunskaper och jobba i en kreativ miljö där du kan experimentera och utveckla din konst, samtidigt som du blir en del av ett sammanhang med en liten grupp konstnärer.

Under 3 månader får du en egen ateljéplats på Södermalm kombinerat med skräddarsydd handledning anpassad efter just dig, dina förkunskaper och önskemål med kursen. En gång i veckan har vi gemensamma bildgenomgångar och föreläsningar. Kursen avslutas med en gemensam utställning/öppna ateljéer.

Du kan arbeta med alla typer av medier som exempelvis teckning, måleri (alla tekniker och stilar), video, foto, objekt och konceptuell konst. Kursen riktar sig också till dig som målar inom det abstrakta bildspråket.

Kursen inleds med en genomgång av dina tidigare arbeten och hur dina ambitioner, behov och mål med konsten ser ut.

Kursen passar både nybörjare och mer professionella konstnärer:

 • För dig som är nybörjare kommer kursen ge dig en gedigen grund där du sedan på egen hand kan fortsätta att utveckla din konst.

 • För dig som har kommit lite längre i ditt konstnärskap ligger fokus främst på att utveckla den konstnärliga kvalitén på din motivvärld och att utveckla kvalitén på din arbetsprocess.

 • Om du målar abstrakt ligger fokus på att hitta den abstrakta stilriktning som passar dig allra bäst, och att utveckla den konstnärliga kvalitén på dina målningar. I kursen lär du dig specifka arbetsmetoder som passar just din abstrakta stilrikning.


Kursinnehåll

I kursen tar vi upp ämnen som:

 • materiallära
 • olika tekniker
 • perspektiv, anatomi, mm. (vid behov)
 • bildanalys
 • arbetsmetoder och arbetsprocesser som genererar konstnärliga kvalitéer
 • hur du analyserar och utvärderar kvalitéer i dina och andras konst
 • hur du utvecklar kvalitén på dina motiv och teman
 • hur du utvecklar en egen konstnärlig stil
 • hur du utvecklar kvalitén på din arbetsprocess
 • hur du presenterar din konst i en utställning


Under kursen får du fördjupade kunskaper om kreativa processer och arbetsmetoder anpassade till just dina arbeten.  Du får konkreta verktyg som gör att du  själv kan styra och utvärdera din arbetsprocess, vilket gör dig mer självständig och professionell i ditt arbete.
Kursupplägg


Kurstid: 1 mars - 31 maj 2024

Max antal deltagare på kursen: 6 st.
(Minst 3 deltagare för kursstart)

Kursavgift: 12 950 kr.


Under 3 månader har du tillgång till din ateljéplats centralt på Södermalm i Stockholm, mitt emellan Nytorget och Mosebacke torg. Ateljén delas med max 6 st kursdeltagare. Du bestämmer själv din arbetstakt och vilka tider du jobbar i ateljén.

Kursen inleds med en genomgång av dina målningar/arbeten, med fokus på vad just du vill utveckla i din konst, och hur dina önskemål med kursen ser ut. Vi ser var din utvecklingspotential ligger, och om du har eventuella kunskapsluckor.


Därefter träffas vi en gång i veckan för handledning, gemensamma bildgenomgångar och föredrag. Kursupplägget anpassas efter dina och gruppens behov och önskemål. Kursen avslutas med en summering och en gemensam utställning/öppen ateljé.

Handledare är Peter Sköld som har många års erfarenhet av att handleda konstnärer i både Sverige och Tyskland. Läs mer om Peter här.


Ateljén är på 80 kvm, med två ateljérum, galleribelysning - lysrör (dagsljus), och gemensamma ytor med kök och WC.
I ateljén finns stafflier, arbetsbord, träskivor (för att tejpa upp papper och målarduk), och diverse verktyg.

Mats Bergmark, Tidlöst flyter vattnet, olja på duk, 91x80 cm.

Skräddarsydd handledning

För både nybörjare och professionella konstnärer.
Handledningsprogrammet skräddarsys efter dina behov och önskemål. Du bestämmer själv arbetstakten och hur du vill förlägga dina träffar.


Kursupplägg

Handledningsträffarna sker digitalt eller i ateljén på Södermalm. Du väljer själv när du vill boka in dina träffar och intervallen mellan träffarna. Mellan träffarna har du också tillgång till handledning via mejl.

Utveckla ditt konstnärskap

En kurs för dig som vill utveckla professionaliteten i ditt konstnärskap, exempelvis med fokus på utställningar eller ansökningar till konsthögskolor.


Kursstart

Du bestämmer själv när du vill starta din kurs. Kursstart sker löpande över året. Antalet platser är begränsade.

Upptäck våra konstkurser

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards