Integritets-
policy


Kommunikations- och integritetspolicy - om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida. 

Denna policy gäller från och med 2023-06-27 tills vidare. Policyn revideras minst en gång per år, då individer vars personuppgifter ArtistLab Academy hanterar, blir informerade om eventuella förändringar. 

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta ArtistLab Academy på adress: Nytorgsgatan 21A, 116 22 Stockholm, e-post: janpeterskold@gmail.com  


Personuppgiftsansvarig 

ArtistLab Academy är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter. 

ArtistLab Academy månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen www.artistlabacademy.com och de sociala medieplattformar som Bolaget använder (se lista under sektion “Länkar och externa webbplatser”). Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast får användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. 

Här finner du en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare. För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. 

Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök och som samlats in på vår hemsida, först efter en interaktion (se “Cookies och loggfiler”). 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer eller samarbetspartners som ArtistLab Academy anlitar för att utföra ett avtalat uppdrag eller en tjänst såsom marknadsföringsuppdrag, redovisning och rekrytering. 


Hur länge sparas personuppgifter? 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. 

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning. 

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här. 


Syften

•Skicka den information du efterfrågar avseende vår verksamhet.
•Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
•Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar. 

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys där din profil kan användas i marknadssyfte. 


Marknadsföring 

Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att ArtistLab Academy använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring. Om du inte längre önskar motta marknadsföring, kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.
 

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter 

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan.

Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

•Ta del av den information som vi lagrar om dig
•Informationen om dig ändras eller uppdateras
•Informationen om dig raderas och tas bort
•Informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person. 

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker. 

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till janpeterskold@gmail.com 


Säkerhet 

Då du lämnar dina personuppgifter till ArtistLab Academy skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. ArtistLab Academy är GDPR-compliant och efterlever GDPR. Vi använder oss av LearnWorlds specifika och grundliga GDPR-säkerhetspaket. En omfattande sammansättning av nya kapaciteter och granulära inställningar som är framtagna och designade för att hjälpa utbildningsverksamheter online att bli och förbli GDPR-compliant, genom full respekt för sina studenters integritetsrättigheter. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy. 

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. 

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här. 

ArtistLab Academy samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.   


Cookies och loggfiler 

Cookies 

På webbplatsen www.artistlabacademy.com används cookies, dvs små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. 

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. 

När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. 

Egna Cookies 

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats.

Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. 

Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare. 

Tredje part cookies 

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

T ex

•Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
•Vilka söktermer som används
•Vilka undersidor som besöks mest frekvent 

Vi samlar in statistisk över användningen och beteende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym. 

ArtistLab Academy’s hemsida använder sig av Google Analytics, Search Console och Tag Manager från Google som analysverktyg samt olika sociala medieplattformar (se “Länkar och externa webbplatser”). 

Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies. 

Loggfiler 

När du använder Internet från din dator eller mobila enhet, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns/mobila enhets logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person. 

Länkar och externa webbplatser 

På webbplatsen www.artistlabacademy.com finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. ArtistLabAcademy månar om den personliga integriteten för dig som besöker följande sociala medieplattformar som ArtistLabAcademy använder: 

Instagram och Facebook 

Denna integritetspolicy gäller inte övriga webbplatser eller sociala mediekonton, så du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.